Посольство України в Республіці Македонія

9, Київ 17:49

Тарифи консульського збору

ТАРИФИ
консульського збору, що справляються
за вчинення консульських дій
у Посольстві України в Республіці Македонія

№ з/п

Найменування консульських дій

тарифна ставка

дол. США

денарів 

РМ

 

І. ПАСПОРТНІ ДІЇ

 

1

Розгляд заяви з клопотанням про вчинення паспортної дії

20

1094

2

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон

110

6017

3

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон замість утраченого чи зіпсованого

165

9026

4

Оформлення уперше паспорта громадянина України для виїзду за кордон

65

3556

5

Подовження терміну дії паспорта громадянина України для виїзду за кордон

10

547

6

Унесення відомостей про дітей (у тому числі вклеювання фотокартки) до паспортного документа одного з батьків чи законного представника

10

547

7

Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну

20

1094

8

Подовження терміну дії посвідчення особи на повернення в Україну

10

547

9

Прийняття на постійний консульський облік (крім дітей до 16 років)

10

547

 

ІІ. ДІЇ З ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА ТА ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ

 

1

Оформлення клопотання про набуття громадянства України за територіальним походженням

80

4376

2

Оформлення клопотання про поновлення у громадянстві України

120

6564

3

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок усиновлення

25

1368

4

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування

25

1368

5

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки

25

1368

6

Оформлення клопотання про набуття громадянства України у зв’язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини

25

1368

7

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення батьківства

25

1368

8

Розгляд клопотання про встановлення належності до громадянства України

45

2462

9

Оформлення клопотання про вихід з громадянства України

120

6564

10

Видача довідки про належність до громадянства України

15

821

11

Видача довідки про неналежність до громадянства України

15

821

12

Оформлення клопотання про залишення на постійне місце проживання за кордоном

80

4376

13

Прийом заяви про надання дозволу на імміграцію

200

10940

 

III.  ВІЗОВІ ОПЕРАЦІЇ

 

2

Оформлення транзитної візи (B)*:

 

 

одноразової

85

4650

 

дворазової                                                                               

130

7111

 

багаторазової

 

200

10940

3

Оформлення короткострокової візи (С)*:

 

 

одноразової

85

4650

 

дворазової

130

7111

 

багаторазової

 

200

10940

12

Оформлення одноразової довгострокової візи (D) *

85**

4650**

*

**

Якщо немає міжурядових угод про взаємне звільнення від сплати консульського збору.

Для громадян Республіки Македонія вартість оформлення довгострокової візи становить 85 дол.США

 

IV. ДІЇ З ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ

 

1

Розгляд заяви про витребування документа

15

821

2

Видача витребуваного документа

25

1368

3

Видача витребуваного документа, засвідченого в Україні вповноваженим на те органом

70

3829

 

V. ДІЇ З ПИТАНЬ ЗАСВІДЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

 

1

Розгляд заяви про легалізацію документа

10

547

2

Легалізація документів фізичних осіб (за документ)

40

2188

3

Легалізація документів юридичних осіб (за документ)

140

7658

4

Видача довідки про засвідчення документа

30

1641

 

VI. ДІЇ З РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ

 

1

Розгляд заяви щодо реєстрації акта цивільного стану (крім заяв про реєстрацію народження та смерті)

15

821

2

Реєстрація шлюбу

40

2188

3

Реєстрація розірвання шлюбу:

 

 

a)

за взаємною згодою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей

80

4376

б)

на підставі рішення суду, якщо обоє з подружжя перебувають у першому шлюбі

80

4376

в)

на підставі рішення суду, якщо одне з подружжя перебуває у повторному шлюбі

90

4923

г)

з особами, визнаними в установленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними внаслідок душевної хвороби чи недоумства, або з особами, засудженими за скоєння злочину до позбавлення волі на строк не менше трьох років

25

1368

4

Реєстрація зміни імені (крім зміни в разі реєстрації шлюбу)

80

4376

5

Реєстрація повторної зміни імені, не пов’язаної з реєстрацією шлюбу

170

9299

6

 

Прийом заяви про внесення змін, доповнень та виправлень до запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновлення

30

1641

7

Видача свідоцтва у зв’язку зі зміною, доповненням та виправленням запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновленням

50

2735

8

 

Видача повторних свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану (у разі знаходження актового запису в закордонній установі)

40

2188

  

VIІ. НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ

 

1

Посвідчення правочинів (договори, заповіти, довіреності та ін.), крім іпотечних договорів, договорів про відчуження та заставу житлових будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, що знаходиться в Україні:

 

а)

посвідчення договорів про відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів:

 

дітям, другому з подружжя, батькам  ............................................................

1 % суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але 

не менше 50 дол. США

(2735 денарів)

іншим особам ..................................................................................................

5 % суми договору,

не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але

не менше 400 дол. США

(21880 денарів)

б)

посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці

1 % суми договору, 

але не менше 20 дол. США

(1094 денарів)

в)

посвідчення договорів поділу майна, договорів поруки та інших угод, що не підлягають оцінці

50

2735

г)

посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження майном, крім транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів, та здійснення кредитних операцій:

 

 

дітям, другому з подружжя, батькам  ............................................................

30

1641

іншим особам

60

3282

ґ)

посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження транспортними засобами:

 

 

дітям, другому з подружжя, батькам  ............................................................

30

1380

іншим особам

60

2760

д)

посвідчення загальних довіреностей на право користування майном, включаючи транспортні засоби

консульський збір визначається за ставками, передбаченими підпунктами “г” та “ґ”

е)

посвідчення інших довіреностей

30

1641

є)

посвідчення заповітів

30

1641

2

Ужиття заходів до охорони спадкового майна

120

6564

3

Видача свідоцтва про право на спадщину

0,5 % суми спадщини, але не менше100 дол.США (5470 денарів)

4

Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя 

100

5470

5

Засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них

(за сторінку)

10

547

6

Засвідчення вірності кожного підпису на документах, у т.ч. підпису перекладача

15

821

7

Засвідчення справжності електронного цифрового підпису на електронних документах (за наявності технічної можливості роботи з електронними документами)

40

2188

8

Засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу (за сторінку) ....................................................................................................................

 

40

 

2188

документів, пов’язаних зі смертю громадянина України

5

274

9

Посвідчення факту, що фізична особа є живою

20

1094

10

Посвідчення факту перебування фізичної особи в певному місці

20

1094

11

Посвідчення тотожності фізичної особи з особою, зображеною  на фото

20

1094

12

Посвідчення часу пред’явлення документів

20

1094

13

Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів

0,5 % загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше 25 дол.США           (1368 денарів) і 

не більше 200 дол.США

(10940 денарів)

14

Прийняття на зберігання документа

30 дол. США

(1641 денарів) за кожен місяць зберігання, що почався

15

Вчинення виконавчих написів

1 % суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але

не менше 15 дол.США  (821 денарів) і

не більше 200 дол. США 

(10940 денарів)

16

Вчинення морських протестів

100

5470

17

Видача довідки про вчинення нотаріальної дії та заповіту (крім видачі довідки на вимогу суду, господарського суду, прокуратури, органів дізнання і слідства у зв’язку з кримінальними, цивільними або господарськими справами, що перебувають у їх провадженні)

15

821

18

Видача дубліката нотаріально посвідченого документа

20

1094

19

Вчинення нотаріальної дії за межами закордонної дипломатичної установи України, за місцем надання послуги

у розмірі ставок за відповідні дії,

(також сплачуються витрати щодо виїзду за вчинення дії)

20

Вчинення іншої нотаріальної дії, передбаченої законодавством України

50

2735

21

Надання послуг технічного характеру (складання проектів правочинів, заяв, виготовлення копій (фотокопій) документів чи виписок з них тощо)

5

274

 

                        VIІI. ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ВОДНИМ ТА ПОВІТРЯНИМ ТРАНСПОРТОМ

 

1

Оформлення документа, пов’язаного з водним та повітряним транспортом, якщо дана дія не є нотаріальною дією (за документ)

70

3829

 

IХ. ІНШІ ДІЇ

 

1

Вчинення консульської дії з використанням засобів поштового зв’язку

у розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов’язані з пересилкою документів (крім листів і довідок) заявнику рекомендованим листом або кур’єрською поштою)

2

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї юридичними особами при наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

200

10940

3

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї громадянам України при наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

70

3829

4

Учинення іншої консульської дії, передбаченої законодавством України 

40

2188


Консульський відділ Посольства України в Республіці Македонія
Керівник: Палагусинець Ростислав Васильович
Перший секретар
Адреса: ул.Альберт Швайцер, 7-9, Скопjе, 1000. Переглянути на мапі
Телефон: (+3892) 317 8120
Факс: (+3892) 317 8120
Ел. пошта: emb_mk@mfa.gov.ua
Графік роботи:

Monday, Tuesday, Thursday, Friday: 08:30 - 11:30, except holidays