Амбасада на Украина во Република Северна Македонија

Киев 05:45

ЗАДОРОЖЊУК НАТАЛИЈА

Датум и место на раѓање:       26 ноември 1968 година, с. Кирове, Торецкиј реон, Донецка област, Украина

 

Државјанство:                           Украина

 

Образование:                            во 1991 година го завршила Киjивскиот државен универзитет „Тарас Шевченко”, професор  по бугарски и украински јазик и  литература, доктор на филолошки науки; во 2003 година завршила Дипломатска академија при МНР на Украина, магистер за надворешна политика

 

Брачна состојба:                      мажена, има ќерка

 

Јазик:                                         англиски, македонски, бугарски

 

ВРАБОТУВАЊЕ

09.1986-06.1991 – студентка на Кијивскиот државен универзитет „Тарас Шевченко”

 

08.1991-12.1997 – постар лаборант, постдипломец, помлад научен соработник на

                               Институтот за уметност, фолклор и етнологија„М. Т. Рилскиј” на

                               Академијата на науките на Украина

12.1997-02.1999 – водечки специјалист на одделот за прием на официјални делегации и

                               протоколарно обезбедување на Кабинетот на министрите на Украина

02.1999-07.2002 – втор, прв секретар на Амбасадата на Украина во Република Бугарија

07.2002-07.2003 – слушател на Дипломатска академија на Украина при МНР на Украина

08.2003-03.2004 – прв секретар на одделот за Балкански земји, Турција и Кавказ на Третата

                               Територијална управа на МНР на Украина

03.2004-05.2004 – советник на одделот за земјите од Југоисточна Европа на Третата

                               територијална управа на МНР на Украина

05.2004-06.2008 – прв секретар на Амбасадата на Украина во Република Македонија

06.2008-11.2011 – советник, началник на одделот за земјите од Југоисточна Европа на

                               Четвртиот територијален департамент на МНР на Украина

11.2011-01.2014 – заменик на началникот на управата – началник на Централноевропскиот

                               оддел на Управата за земјите од Централна и Северна Европа на Третиот

                               територијален департамент на МНР на Украина

01.2014-04.2014 – заменик на началникот на Управата за земјите од Централна и Северна

                               Европа на Третиот територијален департамент на МНР на Украина

04.2014-10.2017 – Амбасадор со посебни овластувања на МНР на Украина

05.2014-10.2017 – Националниот координатор од Украина во Централноевропската Инициjатива

10.2017-до сега – Вонреден и Ополномоштен Амбасадор на Украина во Республика Македониjа

 

Дипломатски ранг:         Вонреден и Ополномоштен Министер ІІ класа

Амбасадор

Контакт

адреса: ул. Алберт Шваjцер, 7-9, Скопjе, 1000 Република Северна Македониjа. Прикажи на карта
телефон: 00389 2 317 81 20, 00389 2 317 92 59. Итна телефонска линија на Амбасада 00 389 72 589 639. Ве молиме да се јавете само во случај на закана по живот или смрт на граѓаните на Украина
факс: (+3892) 317 8120
веб-страница: /www.mfa.gov.ua/macedonia