• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • Українською
 • Mакедонски
Візові операції
Опубліковано 08 грудня 2012 року о 19:50
 • Порядок оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію регулюється Законом України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» від 22 вересня 2011 року, Правилами оформлення віз для в'їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України № 118 від 1 березня 2017 року; Порядком підтвердження достатнього фінансового забезпечення іноземців та осіб без громадянства для в’їзду в Україну, перебування на території України, транзитного проїзду через територію України і виїзду за її межі та визначення розміру такого забезпечення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2013 року № 884, та Інструкцією про порядок оформлення іноземцям та особам без громадянства віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію, затвердженою наказом Міністерства закордонних справ України від 26 липня 2011 року № 196.

  Візи поділяються на:

  • транзитні (тип «В», дозволений строк перебування до 5 днів);
  • короткострокові (тип «С», дозволений строк перебування не перевищує 90 днів протягом 180 днів з дати першого в’їзду);
  • довгострокові (тип «Д», видається для в’їзду в Україну з метою оформлення документів, що дають право на перебування або проживання в Україні на строк, що перевищує 90 днів).

  Оформлення віз для іноземців та осіб без громадянства здійснюється залежно від запланованого терміну їх перебування в Україні та за наявності відповідних документів.

  У разі прийняття рішення про відмову в оформленні візи іноземцеві та особі без громадянства повідомляються підстави такої відмови у письмовій формі.

  Іноземець та особа без громадянства, яким відмовлено в оформленні візи, мають право оскаржити таке рішення, звернувшись до керівника дипломатичного представництва або консульської установи, що розглядала звернення про оформлення візи, з апеляційним листом, в якому обґрунтувати свою думку, та подати прохання про повторний розгляд звернення про оформлення візи. Апеляційний лист подається протягом двох місяців після отримання іноземцем та особою без громадянства рішення про відмову в оформленні візи.

  Підстави для оформлення віз

  Для оформлення усіх типів віз, якщо інше не передбачено законодавством та міжнародними договорами України подаються:

  1) паспортний документ, який повинен відповідати таким вимогам:

  - бути дійсним не менш як три місяці після задекларованої дати виїзду з території України;

  - містити не менше двох вільних сторінок;

  - строком дії не більше 10 років;

  2) заповнена та підписана візова анкета. Візові анкети від імені недієздатних осіб подають їх законні представники. Особи, відомості про яких внесені до паспортного документа іноземця та особи без громадянства і які прямують разом з ним, подають окремі візові анкети. Візові анкети неповнолітніх осіб подаються за підписом одного з батьків або законного представника;

  3) одна кольорова фотокартка розміром 35 х 45 міліметрів;

  4) дійсний поліс медичного страхування з покриттям витрат щонайменше на 30 000 євро або в еквіваленті іншою валютою. Зазначена вимога не застосовується до осіб, які користуються дипломатичним або службовим паспортом;

  5) документи, що підтверджують наявність достатнього фінансового забезпечення на період запланованого перебування і для повернення до держави походження або транзиту до третьої держави чи можливість отримати достатнє фінансове забезпечення у законний спосіб на території України. Зазначена вимога не застосовується до осіб, які користуються дипломатичним або службовим паспортом;

  6) документ, що підтверджує сплату консульського збору, якщо інше не передбачено законодавством та міжнародними договорами України.

  7) документ, який підтверджує мету запланованого перебування іноземцем або особою без громадянства в Україні, а саме:

  для отримання візи типу В (транзитна віза) подається один з таких документів: 

  1) документ, що підтверджує транзитний проїзд (віза до третьої держави (у разі потреби), проїзний квиток тощо);

  2) документ, що підтверджує транзитне перевезення вантажів і пасажирів автомобільним транспортом;

  3) ліцензія на здійснення міжнародних перевезень, видана відповідним компетентним органом іноземної держави.

  для отримання візи типу С (короткострокова віза) подається один з таких документів:

  1) запрошення зареєстрованої в Україні юридичної особи, оформлене на офіційному бланку;

  Примітки: запрошення повинне містити номер в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, реєстраційний номер, дату та підпис, прізвище, ім’я, по батькові запрошеної особи, відомості про її дату та місце народження, громадянство, реквізити паспортного документа, місце проживання, мету поїздки, період запланованого відвідання України, кількість в’їздів та місце проживання в Україні, зобов’язання юридичної особи взяти на себе можливі витрати, пов’язані з перебуванням та виїздом з України запрошеної особи;

  2) нотаріально посвідчене запрошення фізичної особи — громадянина України, іноземця або особи без громадянства, які на законних підставах тимчасово або постійно проживають на території України.

  Примітки: запрошення повинне містити прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, реквізити її паспортного документа та посвідки на постійне чи тимчасове проживання (для іноземців та осіб без громадянства), адресу проживання, а також прізвище, ім’я, по батькові запрошеної особи, відомості про її дату та місце народження, громадянство, реквізити паспортного документа, місце проживання, мету поїздки, період запланованого відвідання України, кількість в’їздів та місце проживання в Україні, зобов’язання фізичної особи взяти на себе можливі витрати, пов’язані з перебуванням та виїздом з України запрошеної особи. До запрошення додаються копії паспортного документа та посвідки на постійне чи тимчасове проживання (для іноземців та осіб без громадянства) в Україні приймаючої сторони — фізичної особи;

  3) запрошення державного органу, державної установи, державного підприємства, державної організації;

  4) договір про перевезення вантажів і пасажирів автомобільним транспортом, а також ліцензія на здійснення міжнародних перевезень;

  5) посвідчення закордонного українця. Подружжя закордонного українця та його діти подають документ про підтвердження родинних відносин;

  6) документи, що підтверджують туристичний характер поїздки;

  7) запрошення закладу охорони здоров’я;

  8) документ, що підтверджує здійснення іноземної інвестиції відповідно до законодавства щодо режиму іноземного інвестування на території України;

  9) документ, що підтверджує право власності іноземця або особи без громадянства на нерухомість на території України;

  10) запрошення релігійної організації, що погоджене з державним органом, який здійснив реєстрацію статуту (положення) відповідної релігійної організації, для короткострокового перебування з метою проповідування релігійних віровчень, виконання релігійних обрядів чи провадження іншої канонічної діяльності;

  11) звернення іноземного засобу масової інформації щодо оформлення візи іноземному кореспондентові або представникові іноземного засобу масової інформації, що в’їжджає в Україну для короткострокового перебування з метою виконання своїх службових обов’язків;

  12) звернення державних органів іноземних держав або міжнародних організацій;

  13) постанова Центральної виборчої комісії про реєстрацію офіційних спостерігачів від іноземних держав та міжнародних організацій на виборах Президента України, народних депутатів України, місцевих виборах та всеукраїнському референдумі;

  14) підтвердний документ, що іноземець або особа без громадянства є чоловіком, дружиною, батьком, матір’ю, дитиною громадянина України.

  для отримання візи типу Д (довгострокова віза) подається один з таких документів:

  1) засвідчена копія дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства. Для іноземців та осіб без громадянства, працевлаштування яких відповідно до законодавства здійснюється без дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, замість такого дозволу подається трудовий договір (контракт), а для осіб, які мають статус закордонного українця, — трудовий договір (контракт) та посвідчення закордонного українця;

  2) копія рішення про надання дозволу на імміграцію, виданого ДМС;

  3) документ, що підтверджує належність до членів сім’ї особи, яку визнано біженцем в Україні або особою, яка потребує додаткового захисту або якій надано тимчасовий захист в Україні;

  4) запрошення на навчання (стажування), видане вищим навчальним закладом та зареєстроване у порядку, встановленому МОН;

  5) запрошення державної установи, підприємства, організації, що є реципієнтом проекту міжнародної технічної допомоги;

  6) запрошення релігійної організації, що погоджене з державним органом, який здійснив реєстрацію статуту (положення) відповідної релігійної організації, для довгострокового перебування з метою проповідування релігійних віровчень, виконання релігійних обрядів чи провадження іншої канонічної діяльності;

  7) запрошення філіалу, відділення, представництва або іншого структурного осередку громадської (неурядової) організації іноземної держави, зареєстрованої в установленому порядку;

  8) запрошення філіалу, відділення, представництва іноземного суб’єкта господарювання, зареєстрованого в установленому порядку;

  9) запрошення філії або представництва іноземного банку, зареєстрованого в установленому порядку;

  10) звернення іноземного засобу масової інформації щодо оформлення візи іноземному кореспондентові або представникові іноземного засобу масової інформації, що в’їжджає в Україну для довгострокового перебування з метою виконання своїх службових обов’язків;

  11) звернення компетентних органів іноземних держав або міжнародних організацій щодо оформлення віз співробітникам дипломатичних представництв і консульських установ, міжнародних організацій та їх представництв, які в’їжджають в Україну для довгострокового перебування з метою виконання своїх службових обов’язків, і членам їх сімей;

  12) запрошення відповідного державного органу, відповідального за виконання культурних, освітніх, наукових, спортивних програм, програм у сфері волонтерської діяльності, для участі в яких іноземець або особа без громадянства прибули в Україну, або запрошення організації чи установи, що залучає до провадження своєї діяльності волонтерів, інформація про яку розміщена на офіційному веб-сайті Мінсоцполітики, разом з копією свідоцтва про державну реєстрацію такої організації чи установи;

  13) документ, що підтверджує факт перебування у шлюбі з громадянином України.

  Примітки: якщо шлюб між громадянином України та іноземцем або особою без громадянства укладено за межами України відповідно до права іноземної держави, дійсність такого шлюбу визначається згідно із Законом України “Про міжнародне приватне право”. Документи, видані компетентними органами іноземної держави, повинні бути легалізовані, якщо інше не передбачено законом чи міжнародним договором України, та подані разом із засвідченим в установленому порядку перекладом на українську мову, а у разі відсутності такої можливості — на англійську мову;

  14) документ, що підтверджує належність до членів сім’ї іноземця або особи без громадянства, які мають посвідку на тимчасове проживання в Україні, копія відповідної посвідки на тимчасове проживання в Україні та документа, що підтверджує наявність в іноземця або особи без громадянства достатнього фінансового забезпечення для утримання членів сім’ї в Україні;

  Примітки: документи, видані компетентними органами іноземної держави, повинні бути легалізовані, якщо інше не передбачено законом чи міжнародним договором України, та подані разом із засвідченим в установленому порядку перекладом на українську мову, а у разі відсутності такої можливості — на англійську мову.

  15) інші документи, якщо це передбачено міжнародними договорами України.

  Строки оформлення віз

  Строк оформлення візи у закордонній дипломатичній установі України становить:

  у терміновому порядку — до п’яти робочих днів з дня отримання необхідних документів. Термінове оформлення візи здійснюється за бажанням іноземця або особи без громадянства та у строки, що визначаються закордонною дипломатичною установою України;

  у звичайному порядку — до 10 робочих днів з дня отримання необхідних документів, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. Зазначений строк може бути продовжено до 30 робочих днів у разі необхідності проведення додаткових перевірок.

  Строк дії віз

  B (транзитна віза) - період, зазначений у документах, що є підставою для оформлення такої візи, але не більш як на один рік;

  С (короткострокова віза) – шість місяців або період, зазначений у документах, що є підставою для оформлення такої візи, але не більш як на п’ять років;

  D (довгострокова віза) – 90 днів.

  Консульський збір

  За оформлення віз типу B, C, D закордонною дипломатичною установою України справляється консульський збір за тарифною ставкою 65 доларів США, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

  За термінове оформлення віз чи оформлення їх у позаробочий час консульський збір справляється у подвійному розмірі.

  У разі коли іноземна держава справляє за оформлення віз для громадян України консульський збір, що перевищує зазначену у пункті 23 цих Правил тарифну ставку, закордонною дипломатичною установою України за оформлення віз іноземцям, які є громадянами такої держави, справляється консульський збір з урахуванням принципу взаємності за погодженням з МЗС.

  У разі відмови в оформленні візи консульський збір не повертається.

  Оформлення віз здійснюється за нульовою тарифною ставкою консульського збору:

  1) дітям до шести років;

  2) закордонним українцям за умови пред’явлення посвідчення закордонного українця, іншому з подружжя закордонного українця, їх дітям;

  3) особам, які в’їжджають в Україну у службових справах та користуються дипломатичним або службовим паспортом;

  4) співробітникам іноземних дипломатичних представництв і консульських установ в Україні та членам їх сімей;

  5) співробітникам міжнародних організацій та їх представництв в Україні, а також членам їх сімей;

  6) співробітникам представництв держав при міжнародних організаціях, які мають штаб-квартиру в Україні і відповідно до статутних документів таких організацій чи відповідних міжнародних договорів користуються дипломатичними привілеями та імунітетом, а також членам їх сімей;

  7) главам та членам офіційних делегацій іноземних держав та особам, які їх супроводжують, які в’їжджають в Україну на запрошення Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Адміністрації Президента України, МЗС;

  8) почесним консулам України, іншому з подружжя почесного консула, їх неповнолітнім дітям;

  9) особам, які в’їжджають в Україну для участі у реалізації проектів міжнародної технічної допомоги, зареєстрованих в установленому порядку, на запрошення державної установи, підприємства, організації, що є реципієнтом такого проекту;

  10) працівникам аварійно-рятувальних сил іноземних держав, що в’їжджають в Україну з метою ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на звернення ДСНС;

  11) представникам іноземних військових формувань та установ, що в’їжджають в Україну у службових справах на запрошення відповідного державного органу;

  12) офіційним спостерігачам від іноземних держав та міжнародних організацій, зареєстрованим Центральною виборчою комісією, на виборах Президента України, народних депутатів України, місцевих виборах та всеукраїнському референдумі;

  13) іншим особам, які в’їжджають з метою забезпечення інтересів України у сфері зовнішньої та внутрішньої політики, а також у випадках, які мають гуманітарний характер, за письмовим рішенням керівника закордонної дипломатичної установи України або департаменту консульської служби МЗС.

  Назва країни

  ТИПИ ВІЗ ТА ТАРИФНА СТАВКА, ВСТАНОВЛЕНА НА УМОВАХ ВЗАЄМНОСТІ

  (В ДОЛАРАХ США)

  разова

  (В)

  дворазова

  (В)

  багато-разова

  (В)

  разова

  (С)

  дворазова

  (С)

  багато-разова

  (С)

  разова

  (Д)

  Австралія

  100

  100

  100

  100

  100

  100

  385

  Австрія

  віза не оформлюється

  130

  Алжир

  80

  80

  80

  80

  80

  80

  80

  Ангола

  100

  100

  100

  100

  100

  100

  100

  Аргентина

  віза не оформлюється

  250

  Бельгія

  віза не оформлюється

  2611

  Бурунді

  -

  -

  -

  90

  90

  120

  -

  Велика Британія

  віза не оформлюється

  7331

  18282

  4183

  7334

  18285

  Данія

  віза не оформлюється

  5781

  3053

  4054

  Джибуті

  95

  135

  135

  95

  135

  135

  135

  Ефіопія

  -

  -

  80

  -

  -

  80

  80

  Ізраїль

  віза не оформлюється

  1892

  Ірландія

  віза не оформлюється

  101

  Італія

  віза не оформлюється

  152

  Йорданія

  84

  127

  254

  84

  127

  254

  254

  Канада

  віза не оформлюється

  1501

  4752

  1253

  Киргизія

  віза не оформлюється

  1951,3,4,5,6,7,8

  952

  Республіка Корея

  віза не оформлюється

  б/о

  Кот-д’Івуар

  110

  110

  110

  110

  110

  110

  110

  Латвія

  віза не оформлюється

  б/о

  Литва

  віза не оформлюється

  б/о

  Малаві

  75

  75

  75

  100

  100

  300

  -

  Нідерланди

  віза не оформлюється

  3391,3

  1702

  2546

  Німеччина

  віза не оформлюється

  б/о

  Норвегія

  віза не оформлюється

  4301

  6902

  3703

  Пакистан

  100

  155

  370

  165

  255

  395

  165

  Південний Судан

  100

  100

  300

  100

  100

  300

  300

  Польща

  віза не оформлюється

  б/о

  Португалія

  віза не оформлюється

  119

  Румунія

  віза не оформлюється

  б/о

  Угорщина

  віза не оформлюється

  б/о

  Королівство Саудівська Аравія*

  85

  130

  200

  533

  600

  8009

  133310

  213311

  533

  Сербія

  б/о

  б/о

  б/о

  б/о

  б/о

  б/о

  б/о

  Султанат Оман

  -

  -

  -

  90

  90

  130

  -

  Словаччина

  віза не оформлюється

  б/о

  США*

  віза не оформлюється

  3451

  3252,6

  1603

  1904,5,7

  1608

  Туреччина

  віза не оформлюється

  851,3,6

  Фінляндія

  віза не оформлюється

  5761

  5042

  3603

  4746

  Франція

  віза не оформлюється

  108

  Чехія

  віза не оформлюється

  139

  Чорногорія

  віза не оформлюється

  б/о

  Японія

  віза не оформлюється

  б/о

   

  Примітки:
  1
   – для в’їзду в Україну з метою працевлаштування. 

  2 – для в’їзду в Україну з метою постійного проживання.

  3 – для в’їзду в Україну з метою навчання.

  4 – для в’їзду в Україну з метою проповідування релігійних віровчень, виконання релігійних обрядів чи іншої канонічної діяльності.

  5 – для в’їзду в Україну на підставі запрошення представництва іноземного суб’єкта господарювання, філії або представництва іноземного банку, філії, відділення, представництва чи іншого структурного осередку громадської (неурядової) організації іноземної держави.

  6 – для в’їзду в Україну з метою возз’єднання сім’ї з особами, які є громадянами України, чи з іноземцями, що отримали посвідку на тимчасове або постійне проживання в Україні.

  7 – для в’їзду в Україну з метою провадження культурної, наукової, освітньої діяльності, участі в міжнародних та регіональних волонтерських програмах чи у діяльності волонтерських організацій.

  8 – для в’їзду в Україну з метою роботи кореспондентом або представником іноземного ЗМІ.

  9 – багаторазова віза терміном дії півроку.

  10 – багаторазова віза терміном дії один рік.

  11 – багаторазова віза терміном дії два роки і більше.

  б/о – безкоштовно.

  * - з громадян США та КСА подвійна оплата за термінове оформлення візових документів не стягується.

  УВАГА! Відсутність в таблиці інформації про ставки за окремі типи віз означає застосування базових тарифів за їх оформлення.

   

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux